Má budoucnost

O projektu


Je to už několik let nazpět, kdy jsem poprvé pocítil potřebu někomu pomoct. Ten pocit, když se to povedlo, se nedal zapomenout. Začalo mě to naplňovat, a proto jsem se vydal touto cestou.

Celý tento projekt je o stanovení si vlastní cesty a směru. Stojí na čtyřech pro mě zásadních oblastech, které se vzájemně propojují, a které se Vám pokusím připlížit. PRÁCE, PENÍZE, RODINA A RELAXACE.

Tyto oblasti by měly být v harmonii a rovnováze. K tomu je ale zapotřebí základních dovedností, které známe, ale plně je nemusíme využívat. Tyto dovednosti bychom měli trénovat a zdokonalovat, protože jen tak budeme vždy krok napřed před konkurencí.

Dozvíte se potřebné informace k tomu, abyste si sami dokázali stavovit cíle, vytvořit strategii, jak jich dosáhnout, správně se rozhodnout a zhodnotit výsledek. Základní pomůckou pro Vás může být má kniha, kterou na tomto webu naleznete.

Stanovení cíle mnozí dělají špatně a pak mají problémy s jeho dosažením. Pokud chceme dosahnout cíle nesmíme zapomenout na 3 složky: PLÁNOVÁNÍ, DISCIPLÍNA, VYTRVALOST.

V krátkých 15ti až 20ti minutových videích Vám ukážu to nejpodstatnější, co budete potřebovat, jak v osobním, tak pracovním životě.

Jako bonus jsem si pro Vás připravil základ finanční gramotnosti, kde naleznete jednoduchý postup, jak správně hospodařit, stanovit si priority a tvořit finanční rezervu.

Důležitou součástí tohoto projektu je i prevence zdraví, kde se společně zaměříme, jak předejít onemocnění s využitím alternativní medicíny. 

Nic Vám zde nebudu vnucovat. Je to na Vás. Pouze Vám chci zde ukázat směr, kterým jsem se vydal já a přiblížit chyby, kterých jsem se dopouštěl. Nejhorší je se jednou probudit a říct si: Kdybych to tenkrát věděl…